Spyling av inntakledning 24.10.2019

Vi spyler hovedledningen fra Børtervann til vannbehandlingsanlegget i dag, og har dykkere nede for å vaske inntaksil.

Dette er et nødvendig vedlikehold for å kunne opprettholde en god og sikker vannforsyning.

Dette kan medføre noe dårligere trykk for våre abonnenter. Arbeidet er ferdig i løpet av dagen.

Hilsen vannverket.

Vi vasker høydebassenget på Holt

På grunn av vask av høydebassenget på Holt, vil våre abonnenter fra Kirkebygda til Østmarkkollen kunne oppleve lavere vanntrykk, dette vil vare fra torsdag 10 til fredag 12  oktober.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre for våre abonnenter.

Hilsen vannverket

(bildet er kun en illustrasjon)

Artikkel i Enebakk Avis 7.7.2019

https://www.enebakkavis.no/nyheter/enebakk/kirkebygden-og-ytre-enebakk-vannverk/vannverkssjef-vi-kontrollerer-i-overkant-av-hva-vi-er-palagt/s/5-12-151720?access=granted   Vannverkssjef: – Vi kontrollerer i overkant av hva vi er pålagt Vannverkene i Enebakk leverer vannet i kommunen, de tar prøver, har beredskapsplaner, og det står bra til med ledningsnettet i Enebakk etter flere oppgraderinger de siste årene. Det forteller Frank A. Jenssen, daglig leder i Flateby vannverk SA (FVV), Torgeir Svensen, daglig…